corner decoration
title

Nikwax.cz - impregnace a čištění, výhradní distributor

Ekologické indikátory

Zaměření na neustálé zlepšování

dss

Měření vlastní ekologické stopy je významným prvním krokem, pokud se snažíte svou stopu snížit. Bez měření není možné zjistit, zda naše zásady fungují, a tedy zda je dobré pokračovat, nebo zda je třeba zkusit něco jiného. Společnost Nikwax nyní má k dispozici data za několik let, která ukazují zlepšení v některých oblastech, ale jen nepatrné změny v jiných oblastech. Zveřejňujeme tyto údaje na internetu a jsme otevřeni veřejnému dohledu a kritice. Doufáme při tom, že tato transparentnost povede k tomu, že se všichni v naší firmě budou soustředěně zamýšlet nad dalšími možnostmi inovací v našich strategiích, jejichž cílem je snížení dopadu na životní prostředí.

Tyto statistiky ukazují, jak se naše úspěšnost vyvíjí v čase. Nelze je však bez dalších přepočtů srovnávat se statistikami jiných společností, pokud není jisté, že používají stejnou metodologii. Je také třeba zvážit možné rozdíly mezi provozními podmínkami různých společností. Pokud jde například o energii, můžeme měřit pouze naši vlastní spotřebu a nikoliv spotřebu našich dodavatelů či poskytovatelů služeb. Jiné společnosti mohou outsourcovat energeticky náročné procesy, jako je výroba, plnění či tisk.